Undervisningen hos os – og hvad du selv bør gøre

Vi bruger ofte opgaver fra den virkelige verden med fokus og på fornuftige arbejdsgange og de vigtigste funktioner i programmerne – fremfor at fortælle om funktioner, som du ikke kan huske eller bruge. Vi bruger ikke overfyldte PowerPoints. Det er nemlig et kendetegn, at vi forventer din aktive deltagelse, engagement og at du tager ejerskab til kursusforløbet – istedet for de traditionelle og mere passive undervisningsforløb. Vores undervisning er sammen med deltagerne tilrettelagt i detaljer, så du får et godt og udbytterigt kursus.

Udgangspunktet for læringsprocesserne er, at vi lærer på forskellige måder, og derfor kombinerer vi de forskellige læringsstile:

  1. Teori og lærergennemgang: En del af undervisningen består at en grundig gennemgang på tavlen, der undervejs suppleres af hands-on og trin-for-trin øvelser
  2. Test opgaver: Vi bruger også lidt større og mere kreative opgaver, hvor du selv skal arbejde med at finde en kreativ løsning. Eller du kan under kyndig lærervejledning arbejde med dine egne opgaver
  3. Konstruktiv efterkritik. Når du har lavet dine opgaver får du af underviseren, der til daglig arbejder med lignende opgaver, en faglig tilbagemelding og konstruktiv kritik
  4. Gode undervisningsmaterialer. Under og efter kurset har du naturligvis adgang til alle undervisningsmaterialer. De forskellige emner beskrives i tekster, billeder, grafik og øvelser
  5. Visuel indlæring og opfølgning. Der er efter undervisningen adgang til online videolektioner og  6 måneders gratis support.

Hvad bør du selv gøre?

Inden kurset: Du bør tænke over, hvad du selv og din arbejdsplads skal have ud af kurset?  Vi spørger via vores forudsætningsskema og evt. en opringning fra underviseren ind til dine forudsætninger, behov og ønsker inden kurset.

Under kurset: Vi anbefaler, at du er engageret og reflekterer over, hvordan du/ I kan bruge det du lærer. Hvad vil du gøre anderledes, når du kommer tilbage til arbejdet?

Efter kurset: Tag en snak med dine kolleger og chef, om hvad du har lært, og hvilke tanker du har gjort dig i forbindelse med kurset.

Lidt mere om kursusindhold og undervisningsmaterialerne

Jensens Kurser har til de populæreste kurser udviklet egne undervisningsmaterialer på dansk. I andre tilfælde bruger vi kvalitetsbøger fra forskellige forlag og f.eks. Adobe Press (engelsk).

Vores egne undervisningsmaterialer er skrevet i et let forståeligt sprog og beskriver i detaljer de enkelte arbejdsprocesser. Vi skaber relevant undervisning ved at bruge opgaver fra den virkelige verden og fokuserer på brugbare arbejdsgange. Vi arbejde med  de vigtigste funktioner i et program, som du kan få værdi af i dit arbejde, fremfor at fortælle om 100 funktioner, som du ikke kan huske og som er irrelevante for dit arbejde. Under menuen TIPS på vores hjemmeside vil du ofte finde tips & tricks, som supplement til de trykte undervisningsmaterialer

Jensens Kurser begyndte allerede i 1989 at udvikle vores egne undervisningsmaterialer og øvelser, der er fokuseret på at lære dig effektivt at lave de mest almindelige opgaver i programmerne. Nogle af opgaverne har vi brugt i over 25 år til tusinder af forskellige kritiske kursister, der alle har bidraget til at sikre kvaliteten. Vi laver også mange nye opgaver, der udvikles gennem vores undervisning. Dvs. at vi forfiner og retter til indtil både kursister og lærere er tilfredse med resultatet. Du kan ikke købe vores undervisningsmaterialer, da de er lavet til at anvende i en undervisningssituation med vægt på mange øvelser.

Hvorfor Jensens Kurser?

Vi er med hele vejen

Erfaring og non-stop undervisning siden 1989 giver dig sikkerhed for en høj og vedvarende kvalitet

Undervisningen

Vores undervisere er topfolk fra branchen, de har produktionserfaring og er super dygtige formidlere

For din skyld

Dit kompetenceløft gavner din arbejdsglæde og giver øget effektivitet i dine daglige opgaver