Persondatapolitik

1 Generelt

1.1 Denne politik om behandling af personoplysninger (“Persondatapolitik”) beskriver, hvorledes Jensens Kurser ApS (herefter også benævnt “os”, “vores”, “vi”) indsamler og behandler oplysninger om dig.1.2 Persondatapolitikken gælder for personoplysninger, som du afgiver til os, eller som vi indsamler via vor hjemmeside, jensenskurser.dk (“Hjemmesiden”).

1.3 Jensens Kurser ApS er dataansvarlig for dine personoplysninger, opsamlet på hjemmesiden eller af os. Al henvendelse vedrørende dine personoplysninger til os kan ske via kontaktoplysningerne anført under pkt. 7.

2 Hvilke personoplysninger indsamler vi, til hvilket formål og retsgrundlaget for behandlingen

2.1 Når du besøger Hjemmesiden, indsamler vi automatisk oplysninger om dig og din brug af Hjemmesiden, for eksempel om hvilken type browser du bruger, hvilke søgetermer du bruger på Hjemmesiden, din IP-adresse, herunder din netværkslokation, og informationer om din computer, din brugeradfærd på hjemmesiden med det formål at optimere brugeroplevelsen og Hjemmesidens funktion, samt foretage målrettet markedsføring, herunder men ikke begrænset til retargeting via Facebook og Google. Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra a og f.2.2 Når du kommunikerer med os på Hjemmesiden, indsamler vi de oplysninger, du selv afgiver, for eksempel navn, e-mailadresse, telefonnummer. Denne behandling af oplysninger sker med det formål, at vi efterfølgende kan kontakte dig vedrørende et fremtidige kurser. Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra b, c og f.

2.3 Når du tilmelder dig til vores nyhedsbrev, indsamler vi oplysning om dit navn og e-mailadresse, med det formål og for at kunne varetage vores interesse i at kunne levere nyhedsbreve til dig. Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra f.

3 Modtagere af personoplysninger

3.1 I forbindelsen med afholdelsen af kurser overdrages navn, telefonnummer og e-mail på kursisterne til underviser, for at denne kan forbedrede sig til kurset (i forbindelse med et kursus er der ofte behov for at underviser kontakter en eller flere kursister, for at kunne tilrettelægge kurset til den enkles behov). Underviserne har underskrevet tavshedserklæring og må ikke videregive informationerne til andre.

3.2 Oplysninger kan overlades til andre eksterne samarbejdspartnere, der behandler oplysningerne på vores vegne. Vi anvender eksterne samarbejdspartnere (ATEA, Officekursus, IDG-kurser, Diplomasafe) til blandt andet kursusafholdelse, teknisk drift og forbedringer af Hjemmesiden, udsendelse af nyhedsbreve, udstedelse af digitale kursusbeviser, målrettet markedsføring, herunder retargeting. Blandt andet, men ikke begrænset til, videregives oplysninger om dit navn og din e-mail til MailChimp således, at der på vores vegne kan udsendes nyhedsbreve til dig. Disse virksomheder er databehandlere og under vores instruks og behandler data, som vi er dataansvarlig for. Databehandlerne må ikke anvende oplysningerne til andet formål end opfyldelse af aftalen med os, og er underlagt fortrolighed om disse. Vi har indgået skriftlige databehandleraftaler med disse databehandlere, der behandler personoplysninger på vores vegne

3.3 5 af disse databehandlere;

I. Google Analytics v/Google LLC,
II. Facebook Inc.,
III. The Rocket Science Group LLC (MailChimp)
IV. Zendesk, Inc.
V. Microsoft Corporation

er etableret i USA. De fornødne garantier for overførsel af oplysninger til USA er sikret gennem databehandlerens certificering under EU-U.S. Privacy Shield, jfr. EU Persondataforordningens art. 45.

3.3.2 kopi af Google LLC’s certificering kan findes her: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI

3.3.3 kopi af Facebook Inc.’s certificering kan findes her: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC

3.3.4 kopi af The Rocket Science Group LLC’s certificering kan findes her: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG

3.3.5 kopi af Zendesk, Inc’s certificering kan findes her: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TOjeAAG

3.3.6 kopi af Microsoft Corporation’s certificering kan findes her: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000KzNaAAK

4 Dine rettigheder

4.1 Med henblik på at skabe åbenhed omkring behandlingen af dine oplysninger skal vi, som dataansvarlig, oplyse dig om dine rettigheder.4.2 Indsigtsretten

4.2.1 Du er til enhver tid berettiget til at anmode os om oplysning om blandt andet, hvilke oplysninger vi har registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysninger der evt. måtte være, samt oplysning om hvorfra oplysningerne stammer.

4.2.2 Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig. Hvis du ønsker en kopi af dine personoplysninger, skal du sende en skriftlig anmodning til:

[email protected]

Du kan blive bedt om at dokumentere, at du er den du giver dig ud for at være.

4.3 Retten til berigtigelse

4.3.1 Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af os. Såfremt du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som vi har registreret om dig, opfordres du til at rette skriftlig henvendelse til os, så oplysningerne kan blive korrigeret, jf. de kontaktoplysninger som er givet i punkt 4.2.2.

4.4 Retten til sletning
4.4.1 I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af os, f.eks. hvis du tilbagekalder dit samtykke, og vi ikke har et andet retsgrundlag for at fortsætte behandlingen. I det omfang en fortsat behandling af dine oplysninger er nødvendig, f.eks. for at vi kan overholde vores retlige forpligtelser, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, er vi ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger. Anmodninger om sletning af data, skal ske ved skriftlig henvendelse til os, jf. de kontaktoplysninger som er givet i punkt 4.2.2.

4.5 Retten til at begrænse behandlingen til opbevaring
4.5.1 Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring, f.eks. hvis du mener, at de oplysninger, vi behandler om dig, ikke er korrekte. Anmodninger om begrænset behandling af data, skal ske ved skriftlig henvendelse til os, jf. de kontaktoplysninger som er givet i punkt 4.2.2.

4.6 Retten til dataportabilitet
4.6.1 Du har i visse tilfælde ret til at få personoplysninger, som du selv har givet os, udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og har ret til at overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig. Anmodninger om dataportabilitet, skal ske ved skriftlig henvendelse til os, jf. de kontaktoplysninger som er givet i punkt 4.2.2.

4.7 Retten til indsigelse
4.7.1 Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, med henblik på direkte markedsføring, herunder den profilering der foretages for at kunne målrette vores direkte markedsføring.
4.7.2 Du har endvidere til enhver tid ret til af grunde, der vedrører din personlige situation at gøre indsigelse mod den behandling af dine personoplysninger, som vi foretager på grundlag af vores legitime interesser jfr. pkt. 2.1, 2.2 og 2.3.
4.7.3 Indsigelser skal ske ved skriftlig henvendelse til os, jf. de kontaktoplysninger som er givet i punkt 4.2.2.

4.8 Retten til at tilbagekalde samtykke

Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde et samtykke, du har givet os til en given behandling af personoplysninger, herunder til udsendelse af vort nyhedsbrev. Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke, bedes du kontakte os på:

[email protected]

4.9 Retten til at klage
4.9.1 Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til:

Datatilsynet,
Borgergade 28, 5
1300 København K

over vores behandling af dine personoplysninger. Klage kan blandt andet indgives på:

Mail: [email protected]
Telefon: +45 33 19 32 00

5 Sletning af persondata

5.1 Oplysninger indsamlet om din brug af Hjemmesiden, jfr. pkt. 2.1 slettes senest, når du ikke har gjort brug af Hjemmesiden i 1 år.5.2 Oplysninger indsamlet i forbindelse med din tilmelding til vores nyhedsbrev slettes, når dit samtykke til nyhedsbrev trækkes tilbage. Oplysninger kan dog gemmes i længere tid, hvis vi har et legitimt behov for længere opbevaring, f.eks. hvis det er nødvendigt for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller hvis opbevaring er nødvendig for, at vi kan opfylde lovkrav.

5.3 Oplysninger indsamlet i forbindelse med en udfyldt kontaktanmodning slettes når der har været kontakt mellem os og dig, eller seneste 30 dage efter anmodning, såfremt forsøg på kontakt ikke lykkedes.

5.4 Er der, på baggrund af den etablerede kontrakt, en fortsat interesse for at deltage i et kursus overføres dine oplysninger til vort CRM system. Oplysningerne heri gemmes så længe vi har en legitime interesse heri.

6 Sikkerhed

6.1 Vi har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.6.2 Kun medarbejdere, der har et reelt behov for at få adgang til dine personoplysninger for at udføre deres arbejde, har adgang til disse.

6.3 Alle vores undervisere har underskrevet en tavshedserklæring og videregives kun oplysninger, som reelt er nødvendige for at afholde kurser.

7 Kontaktoplysninger

7.1 Vi er dataansvarlige for de persondata, som indsamles via Hjemmesiden eller via os i øvrigt.7.2 Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til denne Persondatapolitik eller ønsker du at gøre brug af en eller flere af dine rettigheder beskrevet i pkt. 4, kan du kontakte:

Jensens Kurser ApS
Klamsagervej 21B, 1. sal
8230 Åbyhøj
Tlf. nr.: 87314300
E-mail: [email protected]

8 Ændringer i persondatapolitikken

8.1 Såfremt vi foretager ændringer i Persondatapolitikken, vil du blive orienteret om dette ved dit næste besøg på Hjemmesiden.

9 Versioner

9.1 Dette er version 1 af Jensens Kursers ApS’ persondatapolitik dateret den 4. juni 2019.

Hvorfor Jensens Kurser?

Vi er med hele vejen

Erfaring og non-stop undervisning siden 1989 giver dig sikkerhed for en høj og vedvarende kvalitet

Undervisningen

Vores undervisere er topfolk fra branchen, de har produktionserfaring og er super dygtige formidlere

For din skyld

Dit kompetenceløft gavner din arbejdsglæde og giver øget effektivitet i dine daglige opgaver