Robotic Process Automation

 • Robotter
 • Procesoptimering
 • Automation

Ja tak! Jeg vil gerne høre mere.

 • På introduktionskurset lærer du at identificere områder og opgaver, som med fordel kan løses af software-robotter. Derudover vil du få en bred forståelse af, hvad RPA betyder for dig og din organisation.

  Pris:5.995DKKekskl. moms
  Varighed: 1 dag
  Max 15 deltagere
  Fra 9:15 - 16:00

  Kursusmål

  Kurset giver dig bl.a. svar på følgende spørgsmål:

  • Hvad er RPA, hvad kan RPA bruges til og hvorfor skal din organisation implementere RPA?
  • Hvilke tekniske og organisatoriske udfordringer er der forbundet med implementering af RPA?
  • Hvilke leverandører, værktøjer og typer af licenser er der på markedet for RPA?
  • Hvordan identificerer og prioriterer du opgaver og arbejdsgange, som egner sig til automatisering med RPA?
  • Hvilke overvejelser skal du gøre dig i forhold til IT-sikkerhed og regulatoriske krav?

  Derudover får du på kurset praktiske eksempler på anvendelse af RPA/softwarerobotter samt viden og inspiration til opbygning af ’best practice’ indenfor området.

  Kurset henvender sig til

  Alle som gerne vil vide mere om RPA/softwarerobotter og er interesserede i teknologien samt udfordringerne og mulighederne forbundet hermed.

  Forudsætninger

  Der er ingen forudsætninger for at lære at tænke i automatisering med RPA. Det er en fordel, at du har interesse og flair for digitalisering samt teknologi generelt.

  Kursusindhold

  RPA er softwarerobotter, der erstatter arbejde, som tidligere er udført af et menneske. Fx at logge ind i programmer, indtaste data, kopiere information fra ét system til et andet, modtage og sende e-mails, hente data fra hjemmesider og rigtigt mange andre ting. Dvs. der er ikke nogen fysiske robotter. En softwarerobot har sit eget brugernavn og password til systemerne, som den arbejder i – forestil dig den som en ’virtuel kollega’.

  RPA er særligt anvendeligt til rutineopgaver, hvor der er en vis volumen i opgaven, der gør, at det kan betale sig at udvikle en softwarerobot til at løfte opgaven. Volumen forstået bredt idet der både kan være mange gentagelser, der tager kort tid eller få gentagelser, der tager lang tid. Derudover kan RPA anvendes til at bygge ’broer’ (kunstige API’er) mellem systemer enten som en midlertidig løsning ifm. hasteopgaver, eller som en prototype for at afklare om en ide har gang på jord. Derefter kan man overveje at erstatte RPA-løsningen med ’rigtig IT’, hvis der er en business case til et IT-projekt.

  Ved hjælp af RPA, er det blevet nemt at automatisere rutineprægede gentagne administrative opgaver og derved skabe tid til opgaver med en højere værdi for kunder og virksomheden. Brug af softwarerobotter skaber bl.a. gladere kunder og medarbejdere, frigjort tid til andre opgaver, reduktion i operationel risiko, højere kvalitet og endeligt reduktion i omkostninger.

  På dette kursus vil du lære at forstå RPA og mulighederne, det præsenterer. Du vil lære, hvor i din organisation det bedst kan betale sig at starte med et pilotprojekt og hvordan du kan anvende teknologien til at effektivisere og skabe konkurrencemæssige fordele.

   

  Mød din underviser

  Underviseren på kurset er Stine Høiberg Rasmussen. Stine har bl.a. udgivet publikationen ”Robotterne er her”, som beskriver hvordan den almene sektor kan effektivisere administrative processer med værktøjer som Robotic Process Automation, Machine Learning og Bots. Desuden har Stine stor praktisk erfaring og indsigt med robot-automatisering, fra både den offentlige og private sektor. En erfaring hun jævnligt deler ud af på seminarer og konferencer.

  Kursus datoer

  StedStart datoSlut datoPris
  Aarhus 10/12/2019 10/12/2019 Pris:5.995DKKekskl. moms
  København 12/12/2019 12/12/2019 Pris:5.995DKKekskl. moms
 • Udvidet RPA kursus om nye teknologier, muligheder i organisering og projektstyring.

  Pris:9.995DKKekskl. moms
  Varighed: 2 dage
  Max 10 deltagere
  Fra 9:15 - 16:00

  JEG ER INTERESSERET I:

  Kursusmål

  Kurset giver dig bl.a. svar på følgende spørgsmål:

  • Hvad betyder strategi og vision ift. RPA?
  • Hvordan sikres gevinstrealisering af de udviklede og implementerede softwarerobotter?
  • Hvordan arbejdes med Governance ift. RPA og hvordan ser en effektiv styringsmodel ud?
  • Hvad kræver skalering af RPA ift. organisering og kompetencer?
  • Hvordan etableres en ’best practice’ ift. proceskortlægning og optimering (procesdokumentation, procesoptimering etc.)?
  • Hvordan etableres en ’best practice’ ift. udviklingsmetodik (genbrugelighed, funktionsadskillelse, logning etc.)?
  • Hvad kræver det at implementere og forankre RPA?
  • Hvordan kan RPA opnå synergier med kognitive teknologier som Machine Learning, og Bots (tekst og tale)?

  Derudover vil du i løbet af begge dage få mulighed for at arbejde med, hvordan du kan trække den viden, du har tilegnet dig ind i egen organisation. Det gør vi ved løbende at udarbejde individuelle handleplaner for, hvordan din organisation efter kurset skal arbejde videre med skalering af RPA. I disse sessioner er der mulighed for at sparre med de andre deltagere, få vendt et konkret eksempel fra egen organisation og nyde godt af din underviser Stine Høiberg Rasmussens betydelige praktiske erfaring fra virksomheder som Nykredit, Domea.dk, Skattestyrelsen og BDO.

  Kurset henvender sig til

  Alle som gerne vil udbygge deres eksisterende viden om RPA/softwarerobotter og er interesserede i teknologien, udfordringerne og mulighederne forbundet hermed.

  Forudsætninger

  Grundlæggende viden om og praktisk erfaring med RPA samt/eller automatisering af processer.

  Kursusindhold

  Undervisningsprogrammet skifter mellem undervisning og tid til at arbejde med, hvordan du kan trække den viden, du har tilegnet dig ind i egen organisation.

  Vi kommer igennem otte overordnede emner, som efterfølges af tid til at arbejde med konkrete handleplaner for, hvordan din organisation skal arbejde videre med RPA fremadrettet.

  De otte overordnede emner

  1. Strategi og vision
  2. Gevinstrealisering
  3. Styringsmodel og Governance
  4. Organisering og kompetencer
  5. Udviklingsmetodik
  6. Proceskortlægning og optimering
  7. Implementering og forankring
  8. RPA og kognitive teknologier

  I de individuelle handleplaner arbejdes der på at skabe de visioner og det nødvendige grundlag, der skal til for at skalere RPA og dermed opnå egne mål og ønsker. Ultimativt for at sikre, at RPA kan være med til at gøre en mærkbar forskel for organisationen.

  Vi afslutter dag to med en fælles præsentation af de individuelle handleplaner. Ved at lytte til hvad de øvrige kursister gør sig af tanker for deres organisation, får du flere idéer og ikke mindst forståelse for, at RPA kan gribes an på mange måder.

  Efter de to kursusdage har du fået en grundig viden om, hvordan din organisation kan få det optimale ud af RPA/softwarerobotter og automatisering. Du har også fået svar på, hvordan du sikrer forankring i din organisation og vedligeholder og skaber grobund for kontinuerlig udvikling og teknologisk parathed.

   

  Mød din underviser

  Underviseren på kurset er Stine Høiberg Rasmussen. Stine har bl.a. udgivet publikationen ”Robotterne er her”, som beskriver hvordan den almene sektor kan effektivisere administrative processer med værktøjer som Robotic Process Automation, Machine Learning og Bots. Desuden har Stine stor praktisk erfaring og indsigt med robot-automatisering, fra både den offentlige og private sektor. En erfaring hun jævnligt deler ud af på seminarer og konferencer.

  Kursus datoer

  StedStart datoSlut datoPris

Hvad får du ud af kurset?

images

  • små intensive hold med plads til dig
  • professionel og personlig vejledning i valg af kursus
  • dig og de øvrige kursister i centrum

  • super engagerede undervisere med erfaring fra erhvervslivet
  • undervisningen veksler mellem teori og praksis – tag gerne egne cases med

  • kurset kan også skræddersyes til dig/jer
  • personlig mail-support i 6 mdr. efter kurset – sikrer forankringen
  • maskiner og software gør vi klar til dig – vælg mellem PC og Mac
  • gratis parkering ved vores kursuslokaler

  • diverse slags kaffe, te og vand hele kursusdagen
  • lækker frokost

Hvad er det bedste ved kurset?

Kristian

Den ”nære” undervisning – der blev lyttet til alle

Automatiser trivielle og gentagne arbejdsopgaver med robot-automatisering

Software-robotter er for alvor rykket ind på kontorgangene og løser flere og flere opgaver. Opgaver, som typisk er tidskrævende, repetitive og kan ærligt talt også være ret kedelige. Kedelige eller ej så skal de selvfølgelig løses og her kommer RPA ind.

Kursusindhold

En software robot er et program, der kan imitere hvad vi normalt ville gøre på en computer. Fx at logge ind i programmer, indtaste data i regneark, kopiere information fra ét system til et andet, modtage og sende e-mails, hente data fra hjemmesider og rigtigt mange andre ting.

En af de store udfordringer er dog at identificere hvilke arbejdsopgaver, der faktisk er egnede til automatisering. På dette kursus vil du lære at forstå, hvilke muligheder software robotter repræsenterer. Du vil lære hvor i din organisation det bedst kan betale sig at starte med et pilotprojekt og hvordan du kan anvende denne nye teknologi til at effektivisere og skabe konkurrencemæssige fordele.

Ved hjælp af såkaldte software robotter, er det blevet nemt at automatisere monotone gentagne administrative opgaver, og derved skabe tid til opgaver med en højere værdi for virksomheden. Brug af software robotter kan give bedre tid til at levere en højere kvalitet, giver overskud til at tage flere opgaver ind, give kundeservice tid til at tage sig af en sag mere, give sælgerne mulighed for at nå at ringe til en kunde mere eller give marketing tid til at slå en nyhed eller to mere op på de sociale medier.

Eksempler

I Odense har kommunens softwarerobot Tyra sparet sagsbehandlerne 700 timers arbejde. Hos forsikringsselskabet Alka har chatrobotten Alma været med til at sikre selskabet sit største overskud nogensinde. Og hos Pension Danmark forventer direktøren, at robotter inden for et par år vil overtage mere end 50 procent af arbejdet.

Erfaringer fra Odense, Alka og Pension Danmark er blot toppen af isbjerget i den udvikling, som foregår lige nu.

VORES REFERENCER

Udfyld formularen og du bliver kontaktet

Send os en besked

Udfyld felterne herunder, så kontakter vi dig på email eller på telefon hurtigst muligt.

VIL DU RINGES OP

Udfyld felterne herunder, så kontakter vi dig på email eller på telefon hurtigst muligt.

Ring til os

Udfyld felterne herunder, så kontakter vi dig på email eller på telefon hurtigst muligt.