Ring til os +45 87 31 43 00

Mail os på info@jensenskurser.dk

Effektiv projektledelse

Et kursus i grundlæggende projektledelse

Vi arbejder med en praksisnær tilgang, og vi sikrer konstant at arbejdet relateres til din egen hverdag. Vi arbejder aktivt med teori, cases, øvelser, træning og erfaringsudveksling. Projektlederkurset er bygget op af 3 moduler (2+2+1 dag) med typisk 2 ugers mellemrum.

På kurset arbejder vi med teori, cases, træning og erfaringsudvikling, så du er sikker på, at få mest mulige viden og sparring på, hvordan du i fremtiden bliver den gode, effektive projektleder.

Effektiv Projektledelse: Skab ansvarsfølelse og samarbejde i projektgruppen

Lær effektiv projektledelse og få en stor værktøjskasse – serveret i øjenhøjde. Både redaktioner, medier og alle andre virksomheder har konstant gang i nye projekter af kortere eller længere varighed.

Udbyttet har projektlederen meget stor indflydelse på. Men hvor gode er vi egentlig til at lede et projekt – effektivt?  Såfremt du ønsker at kunne lede et projekt sikkert i mål samt give alle involverede kolleger en følelse af medansvar, så skal du med på dette kursus.

Vi arbejder med følgende emner:

Modul 1: Projektopstart og projektplanlægning – 2 dage

 • Projektafgrænsning og projektets faser
 • Projekt formål, mål og succeskriterier
 • Interessentanalyse og interessenthåndtering
 • Sammensætning af den effektive projektorganisation
 • SWOT-analyse og risikoanalyse
 • High level plan, projektplan
 • Tidsestimering of ressourceallokering

Modul 2: Projektledelse, motivation og kommunikation – 2 dage

 • Projektlederens ledelsesopgaver
 • Sammensætning og forståelse af teamets kompetencer
 • Det effektive projektmøde
 • Konflikthåndtering og samarbejde
 • Hvordan skaber du motivation og engagement i projektet
 • Præsentationsteknik
 • Personlig effektivitet
 • Målrettet kommunikation

Modul 3: Fremdrift i projektet og projektafslutning – 1 dag

 • Projektplan og logbog
 • Ændringsstyring
 • Afslutning og evaluering af projektet

Vi sørger hele vejen igennem kurset for, at du afprøver værktøjerne i praksis. Vi sikrer et solidt fundament, så du som leder af projektet står stærkt og tør træde ind i den lederrolle, der er påkrævet, når du har ansvaret for et projekt.
Vi arbejder med din personlige rolle i projektet, med det formål at sikre dig en mere fokuseret tilgang til arbejdet med en sund projektkultur. Vi arbejder også med projektlederens rolle som facilitator, der skaber sammenhæng mellem de mange involverede i projektet.

God projektledelse handler både om ledelse og styring: Der hersker en del begrebsforvirring indenfor projektlederkurser og uddannelser:

 • Er projektledelse fx det samme som projektstyring?
 • Er project management training eller et project management kursus anderledes end et projektlederkursus?
 • Og hvilke projektlederværktøjer er indeholdt?

En tommelfingerregel er, at for at være en god projektleder, så skal du både kunne håndtere styring og ledelse – eller med andre ord, det hårde og det bløde.

Målgruppe: Kurset i projektledelse er for alle, der bevæger sig i eller omkring projekter. Uanset om du er redaktionel medarbejder, leder, journalist eller fotograf arbejder du projektorienteret i en eller anden grad. Det henvender sig til nuværende eller kommende projektledere med behov for et grundlæggende kendskab til værktøjskassen inden for projektstyring og projektledelse. Du kan også som projektdeltager bruge dette projektkursus til at forstå din projektleders rolle og de værktøjer, der arbejdes med i projekter.

Udbytte:

 • Du får en dybdegående gennemgang og træning af de essentielle værktøjer (metoder og principper) – både indenfor ledelse (leadership) og styring (management).
 • Du opnår færdigheder indenfor metoder og værktøjer til styring og ledelse af projektet.
 • En konkret og overskuelig tilgang til projektledelse. Vi fokuserer på at få projektet godt fra start med konkrete mål og succeskriterier samt effektiv planlægning og gennemførelse.
 • En viden om teamsammensætning, håndtering af ledelsesudfordringer og kommunikationen i projektet.

Få de bedste værktøjer til projektarbejdet: På dette kursus i projektledelse får du en solid værktøjskasse med metoder og principper i grundlæggende projektledelse. Du bliver desuden klædt på til arbejde med projekter, hvad enten det er som projektleder, projektdeltager eller du blot gerne vil forstå projekternes verden.

Med kurset bidrager du til at løfte din virksomheds produktivitet: Projektledere med et solidt kendskab til værktøjskassen, har de bedste forudsætninger for at træffe aktive og korrekte valg ift. projektlederrollen. Det styrker virksomhedens konkurrenceevne og sikre det professionelle arbejde med projekter og virksomhedens projektkultur. Og så sparer det helt konkret tid og penge.

skriv til os og vi kontakter dig

Du kan sende en uforpligtende interessetilmelding til et kursus her. Vi kontakter dig for at afklare dit behov og ønsker.

hvad får du på kurset ?

Undervisningen veksler mellem teori og praksis

Underviserne har alle erfaring fra erhvervslivet. Undervisningen veksler mellem teori og praksis – tag gerne egne cases med.

Professionel og personlig vejledning

Vores undervisere er alle professionelle og udlært i at give dig en personlig og forståelig vejledning i de forskellige emner.

Super engagerede undervisere

Du kan altid forvente en entusiastisk tilgang fra underviserne. Deres mission er at gøre dig lige så engageret i emnet, som de er.

derfor skal du vælge jensenskurser

Vi er med hele vejen

Erfaring og non-stop undervisning siden 1989 giver dig sikkerhed for en høj og vedvarende kvalitet

Undervisningen

Vores undervisere er topfolk fra branchen, de har produktionserfaring og er super dygtige formidlere

For din skyld

Dit kompetenceløft gavner din arbejdsglæde og giver øget effektivitet i dine daglige opgaver

Vores Referencer

Vore Samarbejdspartnere

andre kurser for dig

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Find Jensens kurser

København
Borgergade 20, 3. sal
1300 København K

Aarhus
Bødker Balles Gård 19
8000 Aarhus C

Kontakt os

Jensens Kurser A/S
Borgergade 20, 3. sal
1300 København K

Tlf: 8731 4300
Mail: info@jensenskurser.dk

CVR: 32666396
Jensens Kurser etableret i 1989

Følg os